Møllevang Spælsau

ejer Mette Ahm tlf. 25781140


skriv en mail (indsæt dato for din mail)


Privatlivspolitik

Information til kunder og andre samarbejdspartnere.

Indledende bemærkninger.

Formål:

Som kunde hos Møllevang Spælsau bliver der indhentet de nødvendige oplysninger fra dig , med dit samtykke, således at en evt. handel kan gennemføres. Det kan være navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Hvis det drejer sig om handel med levende dyr skal du også oplyse dit CHR nr.

Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er at kunne foretage den administration, der er nødvendig for handlens indgåelse.        

Dataansvar.

Møllevang Spælsau v/ Mette Støvring Ahm er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af virksomheden og har i henhold til databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

For de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen samt evt. øvrig lovgivning sætter herfor.

Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til Møllevang Spælsau v/ Mette Støvring Ahm, Hovedvejen 25, 4733 Tappernøje.  +45 25 78 11 40, mettesahm@gmail.com hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens §6, stk. 1, nr. 1-2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b).

             Opbevaring af persondata.

                        Oplysningerne om dig opbevares på virksomhedens adresse.

              Videregivelse.

Der vil ikke ske videregivelse af dine personoplysninger, med mindre det sker ifølge anden lovgivning.

                Sletning af data.

Databeskyttelseslovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes i kundeforhold. Dette afgøres af Møllevang Spælsau som dataansvarlig. Ved vurderingen heraf skal der lægges vægt på om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

Oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

                Yderligere oplysninger.

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte Møllevang Spælsau. Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt - fx som led i en klagesag. Du har derfor altid mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.